• May 26, 2022

மனதின் தேடல்

 மனதின் தேடல்
Spread the knowledge


இரவின் மடியில் உன்னை நினைத்தேன்
என்னைத் தேடி கண்களை விழித்தேன்
நிலவின் ஒளியில் பனி வீசும் பொழுதில்
ஓர் நதியாய் நாளும் மிதந்தேன்
மழைவீசி மலராட சிறு துளியாக என் கைகளில் சேர்ந்தாய்!


Spread the knowledge

இரா.கார்த்திகா

https://www.yourquote.in/karthikaramkumar97

Person with big dreams and goals, Strongest believer of my talents, I love birds and animals to the moon. MTech student and தமிழ் பொண்ணு...