• October 6, 2022

இனியாவது திருந்துவோம் – கொரோனா பாடம்

Spread the knowledge


இன்று மதிப்புகள் அனைத்தும் மாறிவிட்டன. பணம், சொத்து என எதுவும் முக்கியமில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்புச்சக்தி இருக்கிறது என்பதே இங்கு முக்கியம்!

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe
Spread the knowledge

Deepan

http://www.deeptalks.in

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator