வாழை இலையும் பாம்பும் – இதன் ரகசியம் என்ன?

நம்முடைய விருந்தோம்பல்களிலும் நம்முடைய பல விழாக்களிலும் வாழையிலையை நம் முன்னோர்கள் ஏன் முன்னிலைப்படுத்தினார்கள்? வாழையிலையில் ஒளிந்திருக்கும் ரகசியம் என்ன? இந்த வீடியோவில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!தமிழுக்கு ஆதரவை தாருங்கள்!

தமிழின் வரலாறும், தமிழினத்தின் வரலாறும் இந்த உலகம் அறியவும், துவண்டு போனவர்களுக்கு ஒரு புது தைரியத்தையும், தன்னம்பிக்கையும் தருவது தான் Deep Talks Tamil – TouTube சேனல்.


தமிழுக்கு ஆதரவை தாருங்கள்!

தமிழின் வரலாறும், தமிழினத்தின் வரலாறும் இந்த உலகம் அறியவும், துவண்டு போனவர்களுக்கு ஒரு புது தைரியத்தையும், தன்னம்பிக்கையும் தருவது தான் Deep Talks Tamil – TouTube சேனல்.

Deepan

http://www.deeptalks.in

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *