• June 13, 2024

விநாயகர் சதுர்த்தி வரலாறு..!


1.விநாயகர் சதுர்த்தி தமிழர் பண்டிகையா?

2.தமிழர்களின் வீர அடையாளமா விநாயகர்?


3.சங்ககாலத்தில் விநாயகரை தமிழ்நாட்டில் வணங்கினார்களா?

4.விநாயகருக்கும் தமிழர்களுக்கும் உண்மையில் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது?