உங்களை மிரளவைக்கும் தமிழனின் கதை இது

2000 ஆண்டுகள் அல்ல, 20000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் காலத்தால் அழியாத தமிழனின் படைப்பு இது!தமிழுக்கு ஆதரவை தாருங்கள்!

தமிழின் வரலாறும், தமிழினத்தின் வரலாறும் இந்த உலகம் அறியவும், துவண்டு போனவர்களுக்கு ஒரு புது தைரியத்தையும், தன்னம்பிக்கையும் தருவது தான் Deep Talks Tamil – TouTube சேனல்.

Deepan

http://www.deeptalks.in

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *