முதலாம் கரிகால சோழனின் வாழ்க்கை

பாண்டிய, சேர மன்னர்களை போரிட்டு கொன்று வென்ற முதலாம் கரிகாலனை பற்றியது இந்த வீடியோ. இவர்க்கு பின் தான் கல்லணை கட்டிய இரண்டாம் கரிகாலன் பிறந்திருப்பார். ஆகவே இவரை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியது நம் கடைமையே!

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe


Deepan

http://www.deeptalks.in

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator