அரசர்கள் வீடியோ

பூலித்தேவரின் இறப்பில் இருக்கும் மர்மம் என்ன? | Part 02

ஒவ்வொரு தமிழன் மட்டும் அல்ல.. ஒவ்வொரு இந்தியனும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது நம் வீரத்தமிழன் பூலித்தேவனின் வரலாறு மற்றும் பூலித்தேவரின் இறப்பில் இருக்கும் மர்மம் என்ன?

Part 01 – வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்ட மாவீரன் பூலித்தேவன்

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe


யார் இந்த எழுத்தாளர்

Deepan

Deepan

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator

Latest Posts

உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப