கவிதைகள்

துள்ளித் திரியும் தாமரை மொட்டு!

தன்னைத் தானே தேடிக்கொண்டு,
துள்ளித் திரியும் தாமரை மொட்டு!
காற்றில் கலையாத கனவுகள் கண்டு
வானவில் வண்ணம் அள்ளிக்கொண்டு…
தன் பாதையை தேடி பயணம் மேற்கொண்டு
இவ்வுலகை வென்றாள் தீயான நின்று!

– இரா.கார்த்திகா


யார் இந்த எழுத்தாளர்

இரா.கார்த்திகா

Person with big dreams and goals, Strongest believer of my talents, I love birds and animals to the moon. MTech student and தமிழ் பொண்ணு...

Deep Talks Podcast

Follow Me

Follow Me

Follow Me

Latest Posts

உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப