• October 2, 2023

பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் வரலாறு – சுவரன் மாறன்

1.யார் இந்த சுவரன் மாறன் (எ) இரண்டாம் பெரும்பிடுகு முத்தரையர்?

2.தஞ்சையை சோழர்கள் பிடிப்பதற்கு முன்பு அங்கிருந்த ஒரு அரசகுலம் பற்றி விரிவான அலசல்.