• June 15, 2024

இனியாவது திருந்துவோம் – கொரோனா பாடம்

இன்று மதிப்புகள் அனைத்தும் மாறிவிட்டன. பணம், சொத்து என எதுவும் முக்கியமில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்புச்சக்தி இருக்கிறது என்பதே இங்கு முக்கியம்!

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe