• November 24, 2023

ராஜராஜ சோழன் மறைத்துவைத்து பெரிய கோயிலின் லிங்க ரகசியம்

தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் இருக்கும் லிங்கம் சொல்லும் ரகசியம் பற்றியும், அதன்பின்னால் மாமன்னன் ராஜராஜசோழன் புதைத்து வைத்திருக்கும் ரகசியம் தான் இந்த பதிவு!

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe