• June 15, 2024

தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு சொந்தமான நகைகள் என்னென்ன?

 தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு சொந்தமான நகைகள் என்னென்ன?

ராஜராஜசோழன் கோவிலுக்குள் அளித்த நகைகள், வைரங்கள், மாணிக்கங்கள் என்னென்ன என்பதே இந்த வீடியோ!